Клінічні випробування в Україні проводяться відповідно до вимог Закону України "Про лікарські засоби" та Порядку проведення клінічних випробувань, затвердженого наказом МОЗ від 23.09.2009 №690.

     Оскільки пандемія  гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 продовжує стрімко поширюватись в усьому світі, в Україні також, з метою вивчення ефективності застосування препаратів при лікуванні пацієнтів із захворюванням COVID-19, дозволено проведення клінічних випробувань для 31 препарату (https://clinicaltrials.dec.gov.ua - профіль випробування).

 Міністерство охорони здоров'я України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Підвищення забезпечення населення України життєвоважливими, ефективними, якісними та безпечними лікарськими засобами є одним із пріоритетних завдань МОЗ.

      Клінічні дослідження проводяться виключно  за згодою пацієнта. Рішення пацієнта (здорового добровольця) або його законного представника/близького родича щодо прийняття участі або продовження участі в клінічному випробуванні має бути прийняте ним самостійно і вільно, без будь-якого тиску на нього. Укладення договору про страхування життя і здоров'я пацієнта (добровольця) здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

     Дослідження в Україні проводяться на належному професійному рівні. Це неодноразово підтверджувалось в ході інспекцій Управління продовольства та медикаментів США, а також Європейською Агенцією лікарських засобів.