1. Про укладення договорів про медичне обслуговуввння населения за програмою медичних гаранітй щодо надання медичних послуг  «Стаціонарна допомога пацієнтам  з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою  коронавірусом SARS-CoV-2».

2. Роз’яснення НСЗУ щодо особливостей подання пропозицій по укладенню договору за медичним пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»

3. Роз’яснення НСЗУ щодо особливостей подання пропозицій по укладенню договору за медичним пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»( технічні особливості у Smart Tender щодо заповнення даних про персонал)

4. Роз’яснення НСЗУ щодо особливостей подання пропозицій по укладенню договору за медичним пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»( 2- технічні особливості у Smart Tender щодо заповнення даних про персонал)

5. Роз’яснення НСЗУ щодо особливостей подання пропозицій по укладенню договору за медичним пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»( 3- технічні особливості у Smart Tender щодо заповнення даних про персонал)

6. Про питання забезпечення вільного доступу громадян до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

7. Про введення в ЕСОЗ записів із зазначенням приналежності пацієнта до цільової групи для вакцинацї від COVID-19